Vad är Geriatrikum?

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess.

Våra nyheter
Våra tips
Inget evenemang hittades!