Temaområden

Fokusområden 2019-2020

Läkemedel för äldre

Demens

Fall

Osteoporos

Munhälsa/tandvård för äldre

De är dessa områden som Geratrikum börjar arbeta med.