Välkommen till Esthers släktträff, en digital och kostnadsfri konferens. Anmäl dig senast 23 november.

Esthers släktträff, är en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare.   Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!
  Det blir en inspirerande dag med seminarier som ger aktuell kunskap men framförallt en dag för att ta del av goda exempel. Släktträffen sänds digitalt och utvalda delar kommer att spelas in för dig som inte har möjlighet att delta.  

Konferensen riktar sig till alla som arbetar med äldre inom vård och omsorg i hela vårt avlånga land, oavsett huvudman, samt seniorer och beslutsfattare. Program för dagen kommer under hösten.  

Vem är Esther?
Namnet syftar på en symbolisk person som behöver vård och omsorg från fler än en vårdgivare, vilket kräver både samarbete och delaktighet. Esther startade som ett projekt i Jönköping 1997 och har utvecklats till ett nätverk som gör skillnad för människor på många platser i landet – och världen!  

Årets Estherkonferens arrangeras av Västra Götalandsregionen med VästKom i samverkan med länets kommuner, Qulturum, Region Jönköpings län och Sveriges Kommuner och Regioner – SKR.  

Anmälan   Det går bra att en person anmäler sig och att fler sitter tillsammans som grupp, då får fler möjlighet att delta. Länken till digitala Zoom skickas ut senast en vecka innan.  

Frågor kring anmälan: Kristina Malmsten – kristina.malmsten@skr.se
Frågor kring innehåll av dagen: Jeanette Andersson – jeanette.andersson@vastkom.se Lena Arvidsson – lena.arvidsson@vgregion.se