Föreläsningen kommer innehålla nya forskningsrön kring hur snabbt och enkelt insamlad patientdata och lättadministrerade funktions- och aktivitetstester kan användas för att förutspå framtida fall. Du kommer också få del av en genomgång av könsskillnader rörande riskfaktorer för fall. Det blir även en kort presentation av The Postural Reactions Test och The Cone Evasion Walk Test, som Hanna och hennes kollegor har utvecklat för bedömning av posturala reaktioner och förmågan att undvika föremål i samband med gång.

Föreläsare är:
Hanna Sjöholm, Sjukgymnast och Medicine Doktor. Rehabiliteringcentrum, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Hanna har sedan 2012 bedrivit forskning kring bedömningsinstrument och riskfaktorer för fall hos personer med stroke. För den intresserade finns avhandlingen tillgänglig för nedladdning: Assessments and Risk Factors for Falls in Persons with Acute Stroke (diva-portal.org)

Datum och Zoomlänk

Datum: 27 januari kl. 15:00-15:45
Plats: Digitalt via Zoom. Unik länk för 27 januari: https://us02web.zoom.us/j/84400565464 Ingen föranmälan behövs, bara klicka in! Föreläsningen spelas in och kommer att finnas tillgänglig under cirka 14 dagar på geriatrikum.se