Nu gratulerar vi 12 nya ESTHER förbättringscoacher om tagit examen. De presenterade viktiga och fint presenterade förbättringsarbeten på en digital och fysisk examination på Qulturum.

Grattis Värnamo, Nässjö, Sävsjö, Eksjö och Vetlanda för att nu berikats med ännu fler förbättringscoacher som kan stödja personcentrerat utvecklingsarbete och förbättringsarbete i vårdkedjan. Arbeten som bland annat kommer resultera i att Esther får en lugnare miljö vid rehabilitering och måltider.

Små förbättringar kan ha stor betydelse för Esther.

Spridningen av förbättringsarbetena är redan i full gång då flera chefer i rummet önskade besök av våra nya förbättringscoacher till just deras arbetsplats.

Lycka till i det viktiga framtida arbete där coacher kan skapa förutsättningar för:

Ett kund- och patientorienterat arbetssätt, livslångt lärande, en hållbar utveckling, delaktighet och samverkan, ständiga förbättringar, kunniga och kreativa medarbetare