Skriften ”Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre” har funnits sedan 2014 då den belönades med priset ”Guldpillret” av tidningen Dagens Medicin. Den togs ursprungligen fram av de 7 regioner och landsting som tillsammans bildat ”Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen”. Syftet med skriften är att ge praktiska, vardagsanpassade och lättillgängliga råd gällande en skör patientgrupp där ofta sådana råd saknats eller varit bristfälligt underbyggda.

Region Jönköping deltar i arbetet

Sedan 2017 har även Region Jönköpings län, representerade av apotekare Judit Denes och överläkare Björn Westerlind (även ledamot i Läkemedelskommittén ) deltagit i uppdateringsarbetet och Region Jönköpings län stod därför som åttonde region bakom den senaste utgåvan gällande åren 2018-2019. Arbetet med skriften och spridningen av den inom kommunal, regiondriven och privat vård har under dessa år blivit en viktig del i Region Jönköpings läns arbete med att förbättra läkemedelsbehandlingen bland de äldsta och om möjligt minska onödig polyfarmaci. Ca 2000 exemplar av skriften har spridits inom Jönköpings län, och den nationella upplagan är över 30 000 exemplar.

Den nya upplagan av skriften beräknas kunna levereras till länets vårdgivare under februari 2020.

Fler regioner och län deltar

Under hösten 2019 pågår revisionsarbetet inför den kommande upplagan för åren 2020-2021. Numera har ytterligare två regioner (Kalmar och Västernorrland) anslutit sig till arbetet, vilket innebär att i princip hälften (10 av 21) av Sveriges regioner kommer att stå bakom den kommande upplagan. Ett liknande arbete har senare också startat i såväl Stockholm som i Skåne.

Här finns nuvarande upplaga att ladda ner och läsa. https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/sidor/lakemedel/lakemedelsbehandling-av-de-mest-sjuka-aldre/