Vi är glada och stolta för att nu presentera fortsätta Forum Geriatrikum. Under pandemin övergick Forum Geriatrikum till digitala föreläsningar. Detta blev snabbt mycket uppskattat och efterfrågat. Varje föreläsning har det varit över 100 medarbetare från olika verksamheter i länet som lyssnat och inspirerats av intressant föreläsningar. Vi är glada för att vi nu kan presentera höstens program. Först ut är en favorit i repris, äldres munhälsa som är ett viktigt och ibland utmanande område som påverkar hälsan för den äldre.

Föreläsningarna kommer finnas inspelade och publicerade på geriatrikum.se
i upp till 14 dagar efter föreläsningsdatum.

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess

Notera nedanstående tider och länkar för Forum Geriatrikum

OBS alla föreläsningar pågår mellan 15.00 – 15.45. Anslut i tid.

23 september: Munhälsa för sköra äldre
Unik länk för 23 september: https://zoom.us/j/98305921225


28 oktober: Smärta och andra symtom hos äldre, i palliativ vård 
Unik länk för 28 oktober: https://zoom.us/j/98341438933


25 november: Social och kultur hälsa för äldre
Unik länk för 25 november: https://us02web.zoom.us/j/87256355040


16 december: Existentiell hälsa och äldre
Unik länk för 16 december: https://zoom.us/j/91981626922
27 januari 2022: Fallrisk vid stroke 
Unik länk för 27 januari: https://us02web.zoom.us/j/84400565464