Välkommen till premiären av en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.


Vid första tillfället är temat: Näringsbehov för äldre

Datum: Torsdag 21 november kl. 14:00-16:00
Plats: Aulan, Ryhov


Ingen föranmälan behövs, bara kom! Vi bjuder på frukt.

Näring och åldrande

I takt med att kroppen åldras förändras behoven av näring samtidigt som de kan finnas utmaningar att få i sig maten. Är personen dessutom skör eller multisjuk ställs höga krav på personalens kompetens för att kunna tillgodose behoven. På Forum Geriatrikums första föreläsning kommer vi sätta oss in i den geriatriska patientens näringsbehov och hur vi som personal inom vård och omsorg på bästa sätt ska kunna hjälpa till.
Föreläsare är Josephine Garpsäter, ordförande i Dietisternas riksförbunds sektion för gerontologisk och geriatrisk nutrition, utsedd till årets dietist 2015, utvecklingsledare på Qulturum, Region Jönköpings län samt registerhållare för Senior alert.

Nästa föreläsningstillfälle

– notera datumet redan nu:

Torsdag 5/12 – Äldres munvård och tandhälsa Michael Trollstad och Kajsa Wendelström, Allmäntandvården. Visionen på Qulturum, Ryhovsområdet, kl 14:00-16:00.

Varmt välkommen önskar
Geriatrikum; en samverkan mellan Region Jönköpings län, länets kommuner och Hälsohögskolan, Jönköping University.


Till våren kommer fler intressanta föreläsningar, bland annat Demens, läkemedel för äldre och äldres hälsa