Personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 då allt fler uppnår hög ålder. I denna grupp finns många som kom till Norden på 1960-, 1970- och 1980-talet.

Olika undersökningar visar att invandrare med demens och deras anhöriga inte använder vård- och omsorgstjänster som samma utsträckning som övriga befolkningen.

Nu har Nordens välfärdscenter och Nordiskt demensnätverk tagit fram handboken Demensomsorg för invandrare. Den finns på svenska, norska, danska, finska och isländska.

Nordiskt välfärdscenter anordnar ett webbinarie med forskare som bidragit med texter i boken.

T. Rune Nielsen är neuropsykolog och seniorforskare vid Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark. I sin forskning har han fokuserat på tvärkulturell neuropsykologi och demens i minoritetsetniska grupper.

Anne Marie Dalby Landmark, arbetar på MultiLing, centret för flerspråkighet vid Universitetet i Oslo, Norge. Hon forskar i hälsokommunikation och har under de senaste åren fokuserat på kommunikation med äldre invandrare med demens.

Reidun Ingebretsen, är psykolog och knuten till Velferdsforskningsinstituttet NOVA Oslomet, Norge. I sin forskning har Reidun fokuserat på demens ur ett relations- och familjeperspektiv. De senaste åren också med fokus på invandrares situation, betydelsen av kulturförståelse och samarbete mellan familjeomsorg och offentliga tjänster.

Tid: torsdagen 17 september kl. 13.00-14.00 (Sverige) 14.00-15.00 (Finland) kl. 11.00-12.00 (Island), 09.00-10.00 (Grönland).

Länk till webbinariet skickas ut till alla deltagare före start.

läs mer och anmäl dig här: https://nordicwelfare.org/evenemang/webbinarium-demensomsorg-for-invandrare/?fbclid=IwAR2w2sdvwOmXCD96lv3Xi0pjFVC6WiXe7e6y-eOnKATFStUXwERM_6NaOPI

Länk till handboken https://nordicwelfare.org/publikationer/demensomsorg-for-invandrare/