Främja hälsa och förebygga vårdskador med stöd av Senior alert

Främja hälsa och förebygga vårdskador med stöd av Senior alert

Plats: Digitalt via Zoom

I den här föreläsningen får du veta mer om den vårdpreventiva processen och hur du systematiskt förebygger fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion inom vård och omsorg.

Det nationella kvalitetsregistret Senior alert bidrar med struktur, systematik och att synliggöra resultat och du kommer också få ta del av exempel från registret.

Föreläsare är: Kristina Malmsten Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län och Nationell koordinator Senior alert. Kristina är också distriktsköterska och har arbetat många år inom hemsjukvård.

Kristina Malmsten

Datum

24 feb 2022
Expired!

Tid

15:00 - 15:45

Platser

Zoom Meetings

Arrangör

Geriatrikum