Om Geriatrikum

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom hela länet oavsett vårdprocess eller vårdgivare.

Varför gör vi det här?

Jönköpings län har en politisk ambition att vara den bästa platsen att växa upp på och den bästa platsen att åldras på. Geriatrikum ska medverka till att stärka och utveckla det geriatriska området. Uppdraget att bilda Geriatrikum kommer från Strategigrupp äldre.

Målgrupp

Medarbetare inom Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län som arbetar inom vård och omsorg för äldre.