Utbildningar

Utbildningar inom äldreområdet

Hälsohögskolan Jönköping erbjuder olika utbildningar inom äldreområdet.

Friståendekurser – grundnivå

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre 7,5 hp

Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning 7,5 hp

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre 7,5 hp

Att åldras med omsorg 7,5 hp

Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer 1,5 hp (från ht 2020)

Mobilitet i senare delen av livet 1,5 hp (från ht 2020)

Teknik med och för ett åldrande samhälle 1,5 hp (från ht 2020)

 

Fristående kurser – avancerad nivå

Ageing and Society – Diversity, Participation and Health, 7,5 högskolepoäng (engelska)

Geriatrik 7,5 hp

Aging in a welfare state (doktorandkurs)

Åldrande och hälsa 7,5 hp

Gerontologi-perspektiv, teori och metod 7,5 hp

Äldres livsvillkor och omsorg 7,5hp

Magister/masterprogram

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60 hp

Magisterprogram gerontologi , 60 hp

Nordic Master’s Degree Programme in Gerontology (120 credits).

 

Specialistkurser för läkare
Gerontologi- det ”normala” åldrandet

Hemsjukvård och vård av sköra äldr

Läs mer här.