Den 21-23 oktober kommer 35 läkare under specialistutbildning till Hälsohögskolan vid Jönköping University för att läsa kursen Gerontologi – det normala åldrandet.

Kursen är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats ska ges vid Hälsohögskolan i samarbete med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Den här specifika kursen riktar sig till främst till läkare som är under vidareutbildning till geriatriker, dvs specialistläkare inom åldrandets sjukdomar. För att bemästra åldrandets sjukdomar behövs även kunskap om gerontologi det vill säga det normala åldrandet.

Läs mer på Institutet för gerontologi. Länk till nyhet.