Specialistkompetenskurs (SK-kurs) för blivande geriatriker ges på Hälsohögskolan

Den 21-23 oktober kommer 35 läkare under specialistutbildning till Hälsohögskolan vid Jönköping University för att läsa kursen Gerontologi – det normala åldrandet. Kursen är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats ska ges vid Hälsohögskolan i samarbete med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Den här specifika […]