I anslutning till internationella Benskörhetsdagen är du välkommen till ett spännande program. De tvänder sig till både allmänhet och politiker såväl som vård- och omsorgspersonal. Arrangörer är Osteoporosföreningen i Jönköpings län, Sektion Folkhälsan Region Jönköpings län samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Program

13.30 Nulägesrapport osteoporos. Presentation av Osteoporosförbundet, Anita Sandström, vice ordförande och Mai Bergström ordförande.
14.00 Frakturkedjan från akuten till primärvården ”utan att falla mellan stolarna”, Verksamhetschef geriatriska kliniken, Indira Leisto och Primärvårdsdirektör Bra Liv, Charlotta Larsdotter
15.00 Hur Du kan förebygga fallolyckor! Folkhälsosektionen
16.00 Avslutning

Önskas mer information kontakta Margareta Lindahl 073-8185821 lindahl.margareta1@gmail.com
OBS! Buss utgår från Värnamo, anmälan till Inger Svensson 073-8414622, senast den 13/10 2021.