Vad är Geriatrikum?

Geriatrikum är ett samarbete i Jönköpings län för att stärka geriatrisk forskning, kompetens och utveckling inom länet oavsett vårdgivare eller vårdprocess.

Våra nyheter
Forskning

Forskardag Geriatrikum

Geriatrikum bjuder in till en förmiddag med fokus på forskning om äldre i Jönköpings län.I Jönköpings län pågår flera bra och spännande forskningsprojekt om äldre

Läs mer »
Våra tips
Inget evenemang hittades!