Forum Geriatrikums föreläsning kommer den här gången ha fokus på effekten av fysisk aktivitet hos äldre. Föreläsare är Aspasia Kleimenidou, fysioterapeut inom omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun. 

Tiden för föreläsningen är torsdag 15:00 – 15:45.

Länk till Skypemötet

Föreläsningen spelas också in och kan senare ses via Geriatrikums webbplats.

Under hösten kommer Geriatrikum att arrangera ytterligare två digitala föreläsningar. Tiden är alltid 15:00 – 15:45 på torsdagar.

Datum och ämnen för föreläsningarna:

26 november Demenssjukdom
17 december Osteoporos