Nästa föreläsning i Forum Geriatrikum handlar om dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre.

Forum Geriatrikum är en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom hälsa, vård och omsorg för äldre. 

Tema för nästa föreläsning är “Dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre”.

Datum: 19 maj kl. 15:00-15:45.

Plats: Digitalt via Zoom. Unik länk för 19 maj:
https://us06web.zoom.us/j/89068977128
Ingen anmälan krävs.

I presentationen får du höra om hur dans kan vara en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre. Dans är en unik typ av aktivitet som främjar den fysiska, psykiska och kognitiva hälsan hos äldre. Dessutom innebär dansen ett socialt sammanhang och ger utrymme för kreativitet och fantasi som bidrar till att behålla en god hälsa hos seniorer.

Föreläsare är:

Katarzyna Filipowicz, danskonsulent och Ida-Klara Johansson, folkhälsoutvecklare, sektion folkhälsa, Region Jönköpings län.

Geriatrikum: ett samarbete mellan Region Jönköpings län, länets kommuner och
Hälsohögskolan, Jönköping University.