Välkommen till det tredje tillfället i en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län.


Temat är: Äldre och läkemedel Datum: torsdag 30 januari kl. 14:00-16:00
Plats: Aulan, Sjukhuset Värnamo

Ingen föranmälan behövs, bara kom! Vi bjuder på frukt. Behandling med läkemedel ökar med stigande ålder samtidigt som den äldre människan blir känsligare för många läkemedel.
På Forum Geriatrikums föreläsning belyser vi hur kroppsliga förändringar påverkar läkemedlen och deras verkan samt fokuserar på indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. Vi kommer också att berätta hur vi arbetar inom området ”läkemedel och äldre” i Jönköpings län och hur vi ligger till i nationella jämförelser.

Föreläsare är
Per Karlsson klinisk apotekare Region Jönköpings län och
Björn Westerlind Överläkare Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov