I två dagar samlades medarbetare från de geriatriska enheterna inom Sydöstra sjukvårdsregionen för att lära mer om geriatrik och utbyta erfarenheter. – Vi är nöjda med dagarna. Det har varit ett varierat program som tilltalat olika yrkesgrupper, säger Malin Sandholst, vårdenhetschef på medicin-geriatriken i Värnamo och en av arrangörerna.

– Vi blir allt fler 100-åringar och andelen äldre ökar. Så ni har verkligen valt en framtidsbransch, sa sjukvårdsdirektör Agneta Ståhl när hon talade på regiondagarna i geriatrik. 

Det kommer år 2050 finnas cirka 6 000 100-åringar i Sverige. Det kan skapa utmaningar för vården då många kommer ha kroniska sjukdomar. 

– En spännande utmaning för oss i det offentliga är hur vi ska rigga för framtiden . Allt färre ska ta hand om allt fler. Hur förändrar vi våra arbetssätt för att möta detta? frågade Agneta Ståhl auditoriet. 

Hon avslutade med att efterlysa fler kollegor som vill jobba med utvecklingen av geriatrik och geriatrisk kompetens.

Passion för livet

Senioren Elsa Ask pratade om passion för livet. Hon beskrev hur mycket mer tid det tar för äldre att sköta om kroppen. Alltifrån besöket på vårdcentralen till träningspasset för att bibehålla styrkan. 

Elsa Ask föreläste om äldres hälsa

Elsa Ask är pensionerad läkare och hon tycker att den viktigaste kunskapen hon fått är när hon lyssnat på patienter. 

Det viktigaste är att träna balansen. Balans i livet och även den fysiska balansen. Benmusklerna är viktiga att träna med enkla övningar. Ena foten framför den andra. Elsa Ask tipsade också om aktivitetskorgen – en korg med små enkla träningsredskap att använda framför TV. Det kan vara PET-flaskor med vatten för att träna armstyrkan och bollar för handstyrkan. Prata med dina äldre att göra detta varje dag, uppmanade Elsa Ask. 

– Hälsa är att klara av de vardagliga uppgifterna. Att tillhöra något är viktigt, sa Elsa Ask. 

För tiotalet år startades ett program som kallas Passion för livet. Seniorer träffas och lär av varandra och tar tillvara på varandras erfarenhet. Genom att använda kvalitetsmetoder som PDSA-Hjulet så får seniorerna redskap att göra förbättringar i sin egen hälsa. Det kan handla om olika saker som fysisk aktivitet, mat och dryck, social gemenskap och delaktighet/meningsfullhet. 

Syftet är att skapa förutsättningar för bästa möjliga liv under hela livet. 

Nutrition, digitalt utanförskap och kloka gubbar

Geriatrikdagarna innehöll fler föreläsningar av olika slag. Senaste nytt kring behandling av Parkinsons sjukdom till ett kåseri om kloka gubbar som existerat i medicinens utkanter. Pensionerade läkaren Leif Ockander gjorde en spännande berättelse om bland annat THX-doktorn Elis Sandberg i Aneby till Hjortons pulver i Huskvarna. 

Innan denna underhållande avslutning hade forskaren Ulli Samuelsson från Jonkoping Academy pratat om det digitala utanförskapet.  Hon såg både risker och möjligheter med digitaliseringen då äldre riskerar utanförskap då många inte har anammat den digitala tekniken.

Linda Johansson, från Institutet för gerontologi föreläste om maten och näringsbetydelse för äldre.

Nöjda arrangörer

Malin Sandholst och vårdutvecklaren Karin Carlsson hade tillsammans med geriatrikern David Karlsson planerat och arrangerat dagarna. Detta tillsammans med den processgrupp Geriatrik som finns i länet. 

Geriatrikdagarna är en årligen återkommande konferens. För första gången var också medarbetare från kommunerna och primärvården i länet inbjudna. 

– Det är viktigt att lära nytt av föreläsarna men lika viktigt är att träffas inom Sydöstra sjukvårdsregionen och att olika professioner utbyter erfarenheter, säger David Karlsson.  

Det sker samarbete i regionen inom olika speciella diagnosgrupper exempelvis Parkinson, osteoporos och demens. 

– Regionala arbetsgrupper representerar olika professioner som jobbar med olika ämnen och områden. Det arbetet leder ofta till konkreta åtgärder på enheten och det är positivt att lyssna på deras arbete, säger Malin Sandholst.