Forum geriatrikum: Sömn och sömnbehov under åldrandet

Välkommen till en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För dig som arbetar med äldre inom kommuner och regioner. I den här föreläsningen får du veta mer om hur sömn och sömnbehov förändras under åldrandet, och hur sömnstörningar hos äldre kan behandlas. Föreläsare: Björn WesterlindÖverläkare, Geriatriska kliniken Länssjukhuset […]

Fallrisk vid stroke

Föreläsningen kommer innehålla nya forskningsrön kring hur snabbt och enkelt insamlad patientdata och lättadministrerade funktions- och aktivitetstester kan användas för att förutspå framtida fall. Du kommer också få del av en genomgång av könsskillnader rörande riskfaktorer för fall. Det blir även en kort presentation av The Postural Reactions Test och The Cone Evasion Walk Test, […]

Dags för Forum Geriatrikum

Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Under hösten kommer föreläsningarna genomföras digitalt via Skype. Forum Geriatrikums första videoföreläsning för hösten är torsdagen den 24 september och kommer ha fokus på vad vi behöver tänka på när det gäller vård och omvårdnad för personer i […]

Premiär för Forum Geriatrikum

Välkommen till premiären av en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län. Vid första tillfället är temat: Näringsbehov för äldre Datum: Torsdag 21 november kl. 14:00-16:00Plats: Aulan, Ryhov Ingen föranmälan behövs, bara kom! Vi bjuder på […]

Specialistkompetenskurs (SK-kurs) för blivande geriatriker ges på Hälsohögskolan

Den 21-23 oktober kommer 35 läkare under specialistutbildning till Hälsohögskolan vid Jönköping University för att läsa kursen Gerontologi – det normala åldrandet. Kursen är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats ska ges vid Hälsohögskolan i samarbete med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Den här specifika […]