I den här föreläsningen får du veta mer om den vårdpreventiva processen och hur du systematiskt förebygger fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion inom vård och omsorg. Det nationella kvalitetsregistret Senior alert bidrar med struktur, systematik och att synliggöra resultat och du kommer också få ta del av exempel från registret.

Föreläsare är:
Kristina Malmsten Utvecklingsledare Qulturum Region Jönköpings län, Nationell koordinator Senior alert. Är också distriktsköterska och har arbetat många år inom hemsjukvård.

Tid och plats:

Datum: 24 februari kl. 15:00-15:45 Plats: Digitalt via Zoom. Unik länk för 24 februari: https://us06web.zoom.us/j/87132848210

Det är gratis.