Främja hälsa och förebygga vårdskador med stöd av Senior alert

I den här föreläsningen får du veta mer om den vårdpreventiva processen och hur du systematiskt förebygger fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion inom vård och omsorg. Det nationella kvalitetsregistret Senior alert bidrar med struktur, systematik och att synliggöra resultat och du kommer också få ta del av exempel från registret. Föreläsare är:Kristina […]