Premiär för Forum Geriatrikum

Välkommen till premiären av en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län. Vid första tillfället är temat: Näringsbehov för äldre Datum: Torsdag 21 november kl. 14:00-16:00Plats: Aulan, Ryhov Ingen föranmälan behövs, bara kom! Vi bjuder på […]

Lyckade geriatrikdagar i Värnamo

I två dagar samlades medarbetare från de geriatriska enheterna inom Sydöstra sjukvårdsregionen för att lära mer om geriatrik och utbyta erfarenheter. – Vi är nöjda med dagarna. Det har varit ett varierat program som tilltalat olika yrkesgrupper, säger Malin Sandholst, vårdenhetschef på medicin-geriatriken i Värnamo och en av arrangörerna.

Specialistkompetenskurs (SK-kurs) för blivande geriatriker ges på Hälsohögskolan

Den 21-23 oktober kommer 35 läkare under specialistutbildning till Hälsohögskolan vid Jönköping University för att läsa kursen Gerontologi – det normala åldrandet. Kursen är en så kallad SK-kurs, en specialistkompetenskurs som utlyses av Socialstyrelsen och som det efter upphandling beslutats ska ges vid Hälsohögskolan i samarbete med geriatriska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov. Den här specifika […]