Forum Geriatrikum om dans som förebyggande aktivitet

Nästa föreläsning i Forum Geriatrikum handlar om dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre. Forum Geriatrikum är en serie digitala föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom hälsa, vård och omsorg för äldre.  Tema för nästa föreläsning är “Dans som en hälsofrämjande och förebyggande aktivitet för äldre”. Datum: 19 maj kl. 15:00-15:45. Plats: Digitalt via […]

Forum geriatrikum: Sömn och sömnbehov under åldrandet

Välkommen till en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För dig som arbetar med äldre inom kommuner och regioner. I den här föreläsningen får du veta mer om hur sömn och sömnbehov förändras under åldrandet, och hur sömnstörningar hos äldre kan behandlas. Föreläsare: Björn WesterlindÖverläkare, Geriatriska kliniken Länssjukhuset […]

Fallrisk vid stroke

Föreläsningen kommer innehålla nya forskningsrön kring hur snabbt och enkelt insamlad patientdata och lättadministrerade funktions- och aktivitetstester kan användas för att förutspå framtida fall. Du kommer också få del av en genomgång av könsskillnader rörande riskfaktorer för fall. Det blir även en kort presentation av The Postural Reactions Test och The Cone Evasion Walk Test, […]

Forum Geriatrikum: Digital föreläsning om fysisk aktivitet hos äldre

Forum Geriatrikums föreläsning kommer den här gången ha fokus på effekten av fysisk aktivitet hos äldre. Föreläsare är Aspasia Kleimenidou, fysioterapeut inom omsorgsförvaltningen, Värnamo kommun.  Tiden för föreläsningen är torsdag 15:00 – 15:45. Länk till Skypemötet Föreläsningen spelas också in och kan senare ses via Geriatrikums webbplats. Under hösten kommer Geriatrikum att arrangera ytterligare två […]

Grattis alla Esthercoacher!

Nu är ytterligare tolv Esthercoacher examinerade. Fina förbättringsarbeten som skapar livslångt lärande och personcentrerad vård och omsorg.

Dags för Esthers digitala släktträff

Välkommen till Esthers släktträff, en digital och kostnadsfri konferens. Anmäl dig senast 23 november. Esthers släktträff, är en nationell konferens som vid detta tillfälle handlar om äldres hälsa i gränslandet mellan olika vård- och omsorgsgivare.   Tillsammans möjliggör vi en god, nära och trygg vård och omsorg – ett gott liv för Esther!  Det blir […]

Dags för Forum Geriatrikum

Forum Geriatrikum är en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. Under hösten kommer föreläsningarna genomföras digitalt via Skype. Forum Geriatrikums första videoföreläsning för hösten är torsdagen den 24 september och kommer ha fokus på vad vi behöver tänka på när det gäller vård och omvårdnad för personer i […]

Läkemedel och äldre på Forum Geriatrikum

Välkommen till det tredje tillfället i en serie föreläsningar fyllda med inspiration och lärande inom vård och omsorg för äldre. För er som arbetar med äldre inom länets kommuner och Region Jönköpings län. Temat är: Äldre och läkemedel Datum: torsdag 30 januari kl. 14:00-16:00 Plats: Aulan, Sjukhuset Värnamo Ingen föranmälan behövs, bara kom! Vi bjuder […]